پرند

  • نام پروژه: پرند
    کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند
    سال احداث: 1384
    توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
  • GolFuzh_27
  • GolFuzh_28
  • GolFuzh_29