نیشابور

 • نام پروژه: نیشابور
  کارفرما: شهرداری نیپشابور
  سال احداث: 1386
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_22
 • GolFuzh_23
 • GolFuzh_24
 • GolFuzh_25
 • GolFuzh_26