مشهد 2

  • نام پروژه: مشهد
    کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
    سال احداث: 1387
    توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
  • GolFuzh_19
  • GolFuzh_20
  • GolFuzh_21