مشهد 1

 • نام پروژه: مشهد
  کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
  سال احداث: 1387
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_12
 • GolFuzh_13
 • GolFuzh_14
 • GolFuzh_15
 • GolFuzh_16
 • GolFuzh_17
 • GolFuzh_18