شیراز

 • نام پروژه: شیراز
  کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
  سال احداث: 1384-1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_63
 • GolFuzh_64
 • GolFuzh_65
 • GolFuzh_66
 • GolFuzh_67
 • GolFuzh_68