دماوند

 • نام پروژه: دماوند
  کارفرما: شهرداری دماوند
  سال احداث: 1387-1388
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_07
 • GolFuzh_08
 • GolFuzh_09
 • GolFuzh_10
 • GolFuzh_11