بیرجند

  • نام پروژه: بیرجند
    کارفرما: شهرداری بیرجند
    سال احداث: 1385
    توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
  • GolFuzh_05
  • GolFuzh_06