بابل

 • نام پروژه: بابل
  کارفرما: شهرداری بابل
  سال احداث: 1386
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_01
 • GolFuzh_02
 • GolFuzh_03
 • GolFuzh_04