اصفهان 2

 • نام پروژه: اصفهان
  کارفرما: شهرداری منطقه 6 اصفهان
  سال احداث: 1390
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_34
 • GolFuzh_35
 • GolFuzh_36
 • GolFuzh_37