اصفهان 1

 • نام پروژه: اصفهان
  کارفرما: شهرداری منطقه 2 اصفهان
  سال احداث: 1389
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_30
 • GolFuzh_31
 • GolFuzh_32
 • GolFuzh_33